CENIK STORITEV

 
Zap. št. Opis storitev Cena v €
1. Provizija za posredovanje pri prodaji, nakupu ali menjavi nepremičnine - do največ 4 % od pogodbene cene nepremičnine  
2. Provizija za posredovanje pri oddaji ali najemu nepremičnine – ena mesečna najemnina  
3. Svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura 33,00
4. Prvi ogled nepremičnine (zajema pregled pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, svetovanje glede prodajne cene,...) 41,00
5. Ogled nepremičnine s tretjo osebo 25,00
6. Kilometrina 0,40
7. Dan oglaševanja nepremičnine na spletnih straneh, kjer agencija oglašuje 2,00
8. Pridobitev raznih dokumentov, potrebnih v prometu z nepremičnino (potrdilo o namenski rabi zemljišča, lokacijska informacija, odobritev pravnega posla, cenitev nepremičnine....).  10,00*
9. Izdelava in vložitev davčne napovedi (za davek na promet nepremičnin, davek na dobiček) 33,00
10. Sestava listin o izvedenih pravnih poslih in vpis pravnih dejstev v zemljiško knjigo (vse vrste pogodb, predlog za vpis v ZK,....) – veljavna odvetniška oz. notarska tarifa  

 

Opombe: Cenik za storitve od zaporedne številke 3 do 10 se lahko uporabi le v primeru dogovorjenih dodatnih storitev, ki niso zajete v proviziji za posredovanje ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju ali v primeru da naročitelj sam najde kupca za nepremičnino.

* ne vsebuje nadomestila za izdelavo dokumentov pri izdajateljih