Cenik storitev

Zap. št. Opis storitev Cena v €, z 22% DDV
1. Provizija za posredovanje pri prodaji, nakupu ali menjavi nepremičnine - do največ 4% od pogodbene cene nepremičnine  
2. Provizija za posredovanje pri oddaji ali najemu nepremičnine – ena mesečna najemnina  
3. Svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura

50,00

4. Prvi ogled nepremičnine (zajema pregled pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, svetovanje glede prodajne cene,...)

60,00

5. Ogled nepremičnine s tretjo osebo

40,00

6. Kilometrina

0,40

7. Dan oglaševanja nepremičnine na spletnih straneh, kjer agencija oglašuje

2,00

8. Pridobitev raznih dokumentov, potrebnih v prometu z nepremičnino (potrdilo o namenski rabi zemljišča, lokacijska informacija, odobritev pravnega posla, cenitev nepremičnine ...).

15,00*

9. Izdelava in vložitev davčne napovedi (za davek na promet nepremičnin, davek na dobiček)

50,00

10. Sestava listin o izvedenih pravnih poslih in vpis pravnih dejstev v zemljiško knjigo (vse vrste pogodb, predlog za vpis v ZK, ...) – veljavna odvetniška oz. notarka tarifa  

Opombe: Cenik za storitve od zaporedne številke 3 do 10 se lahko uporabi le v primeru dogovorjenih dodatnih storitev, ki niso zajete v proviziji za posredovanje ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju ali v primeru da naročitelj sam najde kupca za nepremičnino.

* ne vsebuje nadomestila za izdelavo dokumentov pri izdajateljih

Ta cenik se uporablja od 31.5.2019 naprej.